Kuppjirk

Välkommen till Medeltiden

Medeltiden har alltid fascinerat mig. Tänk hur hårt och rått livet var för bara några sekler sedan. Avföring rann i städernas rännstenarna, spädbarnsdöd var vanligt och kvinnor kunde brännas på bål bara för att någon hävdade att hon var häxa. Vidskepligheten var otrolig hög och med vårt karga klimat var vardagen för de flesta en kamp för överlevnad. Medeltiden är täckt av mycket mörker, men givetvis hade man soliga sommardagar även på 1300-talet.

Det finns väldigt mycket bevarat från Medeltiden, från byggnader till hantverk, kläder och smycket. Detta är en lättsam historieblogg som handlar allt som hör den svenska Medeltiden till. Vi kommer att tala om landets uppdelning, olika kungar, krig och historiska händelser och skeenden - och en hel del om det medeltida hantverket förstås.

Kul fakta om livet under medeltiden

14 Jun 2023

Livet på medeltiden hade sin spänning, svårigheter och egenheter, precis som alla andra epoker. Här är 9 intressanta och ibland nyfikna fakta om medeltida liv.

1. Ålar användes ibland som valuta

Ett dokument finns kvar som visar att någon en gång hyrde mark i fenmarkerna för 26 275 ålar.

2. Skor var löjliga

Från omkring 1330-talet och framåt började man bära skor med löjligt långa tår. Ju längre de kunde vara desto bättre. De kallades Cracow-skor, uppkallade efter varifrån de härstammar: Krakow i Polen.

3. Djur kunde dömas för brott, och om de befanns skyldiga dömas till döden

I Savigny, Frankrike, 1457, anklagades en sugga för mord, befanns skyldig och hängdes.

4. Bågskytteträning var under en tid obligatoriskt för varje duglig engelsman

England blev en grogrund för de bästa bågskyttarna i världen. Edward III införde en lag som gjorde bågskytteträning obligatoriskt varje söndag för att säkerställa att kungen alltid hade en jämn tillgång på bågskyttar tillgänglig. De efterföljande engelska segrarna i Crecy, Poitiers och Agincourt bevisade att lagen gav utdelning.

5. Fotboll förbjöds i England vid flera tillfällen

Den 13 april 1314 till exempel utfärdade kung Edward II en proklamation som förbjöd fotboll i London. Anledningen?


”...det är ett stort oväsen i staden orsakat av att man susar över stora bollar, från vilka många ondska kan uppstå som Gud förbjuder; vi befaller och förbjuder, å konungens vägnar, på straff av fängelse, att sådant vilt användas i staden i framtiden."

6. Londons befolkning ökade med 500 % mellan 1100- och 1300-talen

I början av 1300-talet hade London vuxit från 17 000 människor till en livlig stad med cirka 100 000 invånare. Detta orsakade stort elände för invånarna, instängda mellan de romerska murarna och Themsen.

7. Handeln överfördes vanligtvis från generation till generation

Bönder på medeltiden arbetade där de bodde. Deras handel gick i arv från far till son och därmed blev det kvar i familjeföretaget. Om din pappa var skomakare skulle du med största sannolikhet vara skomakare.

8. Utanför London var de största städerna i England katedralstäder

Dessa inkluderade Lincoln, Canterbury, York och Chichester.

9. Köpmän var en klass för sig

Många reste inte bara långt och brett för att skaffa exotiska varor, utan köpmän hade också möjlighet att bli mycket rika på import och export.

Medeltidsdagar runt om i Sverige 2022

9 May 2022

Nu i år kommer det att bli av med en hel del av de event som under ett par år fått hålla stängt på grund av pandemin. Det innebär att det i år blir en hel del medeltidsdagar, medeltidsveckor med mera att kunna åka på, om man vill.

Bland annat blir ju medeltidsveckan på Gotland av i år samt att det även kommer att vara medeltidsdagar i Hova, på Alnö, i Leksand och Arboga. 

Bli arkeolog

14 Sep 2020

För dig som är intresserad av medeltiden, eller människans historia överlag, så är arkeologi grejen! Du kan studera till att bli arkeolog och vara med och gräva ut en massa olika saker. EDn utbildning inom arkeologi ger många möjligheter till olika sorters jobb. Det inom kulturmiljösektorn, med fältarbete, handläggning, utställningar och pedagogiskt arbete. 

Jobbar man som en fältarkeolog, så är man ute på fältet och planerar, leder och genomför arkeologiska undersökningar. Dessutom gör man inventeringar och karläggningar som ska föras in  i fornlämningsregistret. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. Analyser av fynden kan bland annat berätta hur gamla de är, hur de använts och så vidare. 

Utbildning

För att bli arkeolog så krävs studier på högskola eller universitet. Man bör sikta på en kandidatexamen som minst. Då ska man läsa i tre år och minst hälften ska bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen. 

Det går även att fortsätta med vissa inriktningar inom ämnet eller utöka genom att läsa antropologi, osteologi, paleontologi och så vidare. 

Jobb

Många arkeologer är anställda vid museer men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser, riksantikvarieämbetet eller privata företag. De som i huvudsak är anställda för att gräva anställs oftast säsongsvis eller under kortare perioder. För att bli grävledare på större utgrävningar krävs numera ofta att man är disputerad, dvs innehar en doktorsexamen.

Den svenska medeltiden

17 Apr 2020

Det skulle kunna gå att skriva kilometervis med text om den svenska medetiden. Men vi begränsar oss något i denna text. Under 1000-talet så införst kristendomen i Sverige och med det kom även medeltiden. Forskarna har traditionellt sätt satt gränsen för dess början till år 1050 eller 1060. Sedan hade vi medeltid fram till runt 1520-talet. Det var då det skedde en del religiösa och politiska förändringar. Gränsen sätts ibland när Gustav Vasa blev kung år 1523 eller vid reformationsriksdagen i Västerås år 1527. 

Sedan är det så att den svenska medeltiden i sig har tre olika tidsperioder. Dessa var tidigmedeltid, ca 1050-1200, högmedeltid 1200-1350 och senmedeltid 1350-1527.

Ny tro och nytt land

En sak som var avgörande för att Sverige enades var just kristnandet. Kristna missionärer hade redan under 800-talet försökt omvända östra Skandinavien till sin tro, men misslyckats. I slutet av 900-talet kom kristendomen att få fäste tack vare att de första svenska kungarna och stormännen kristnades. Sedan så var det främst de högre klasserna under 1000- och 1100-talet som var intresserade av denna nya tro. Staten och kyrkan samarbetade nära och varje ny kung som kröntes skulle välsignas av en ärkebiskop.

Genomslag hos folket

Så småningom blir det så att den nya religionen kom att få ett genomslag även hos bondebefolkningen. Under 1200-talet så var många av dessa nu även kristna. Gamla Uppsala blev år 1164 ärkebiskopsstol och en kristen kyrka byggdes på platsen. Men redan innan det så vad det något av en centralpunkt och religiöst centrum under järnålder. Här byggdes bland annat tre stora gravhögar, Uppsala högar, anlagda ungefär mellan år 475 och år 550.

Under 1200-talet kom en del städer att växa fram och år 1300 fanns ungefär tjugo städer i kungariket Sverige. Dock var det troligen så att det bara var Visby, Kalmar och Stockholm som hade fler än 1000 invånare. I städerna var det mycket utbyten av varor samt att de var administrativa centrum för staten och kyrkan.

Nyheter kommer till Sverige

I slutet av 1400-talet så kom det två nyheters om förändrade en hel del hur man spred kunskap. Dels kom de första universiteten dels kom den tryckta skriften. Det var inte lika enkelt då, som dag allt sker via internet. Idag får vi kunskap om allt från casinon på denna sajt till hur man lagar sin bil, bakar en viss kaka, eller hur grannen mår. På medeltiden förlitade man sig på andra sätt. Med påvens godkännande grundas år 1477 Skandinaviens första läroanstalt för högre utbildning, Uppsala universitet. Där undervisades i filosofi, juridik och teologi av lärare som studerat utomlands. Sedan, ett tag seare, 1483 så kom den första tryckpreseen till Sverige. Den allra första boken att tryckas var fabelsamlingen ”Dialogus creaturarum moralizatus”.

Att kunna trycka bilder och skrivtecken med hjälp av utskurna träplattor var känd i Östasien redan före år 0, men hade förfinats i Europa efter papprets introduktion under 1100-talet. Omkring år 1440 tillverkade tysken Johann Gutenberg det gjutinstrument som möjliggjorde den första maskinella boktrycket.

Dock dröjde det sedan flera hundra år innan böcker kom att finnas i varje svenskt hem.

Kungar och drottningar i Sverige

3 Mar 2020

I Sverige har vi en kung och en drottning. Dagens kung har dock inte alls den makt som kungarna och drottningarna hade förr. Sveriges första kung, vem vad då det? Den frågan är svår att svara på, eftersom det beror på. Den förste som det finns historiska belägg för att ha varit kung över ett någorlunda sammanhållet rike är Erik Segersäll som var kung cirka 970–995, men oftast är det hans son, Olof Skötkonung, som räknas som den förste kungen över Sverige.

Samma sak att svara på hur många kungar som det har funnits i Sverige, eftersom att det beror lite på hur man räknar. Om man ser Olof Skötkonung som den förste svenske kungen och inte inkluderar riksföreståndare och andra som aldrig fick titeln kung blir siffran 59. I den siffran ingår även de regerande drottningarna.

Hur många drottningar har regerat i Sverige?

I Sverige har vi haft tre drottningar som regerat. Det var Margareta, Kristina och Ulrika Eleonora. Margareta tog över den svenska tronen när hon genomdrev Kalmarunionen 1389. Drottning Kristina fick ämbetet som femåring när Gustav II Adolf stupade vid Lützen, eftersom hon var hans enda överlevande barn. Ulrika Eleonora blev som syster till den barnlöse Karl XII vald till regent efter att denne stupat i Norge 1718. 

Dock var det som så att både Kristina och Ulrika Eleonora abdikerade; Kristina valde katolicismen efter 22 år på tronen (de första tolv under förmyndare) medan Ulrika Eleonora avgick till förmån för sin man, Fredrik I, efter bara ett år.

 

Vem älskar inte halloween?

19 Oct 2019

En högtid jag verkligen gillar, det är halloween. Den är den 31 oktober, så det är inte så många dagar kvar. Jag har tänkt att jag ska ha halloweenfest med maskerad i år. Karva pumpor, laga "läskig" mat samt då klä ut mig till något som har med medeltiden att göra. Det ska bli riktigt skoj faktiskt!

De säkra tecknen: Så avslöjar du en häxa

22 Aug 2019

Under medeltiden så jagades en hel del kvinnor. De anklagades för att vara häxor. Oftast så sa man att häxor i regel var fula och hade sällskap av en katt. Om en kvinna anklagades för att var häxa men förnekade detta, så fick hon genomgå ett antal prövningar för att avslöja henne. Dessa prov var hemska och oftast utformade så att de misslyckades.

En grej som sas var att smala kvinnor inte vägde så mycket och kunde därför lättare kunna lyfta från marken och flyga till en häxsabbat. Kvinnor utan hull på kroppen riskerade därför att anklagas. Därför gjorde man bland annat i den nederländska staden Oudewater så att man hade ett hus där kvinnor kunde vägas på en speciell våg. Kvinnor som ville undvika att anklagas reste till staden för att få ett certifikat på att de var normalviktiga.

En annan prövning var stickprovet. Man trodde det att när en häxa ingick sin djävulspakt beseglades den med det så ­kallade Stigma diabolicum – ett märke som djävulen med sin klo satte på häxans kropp. Om en kvinna var misstänkt så spände man då fast henne på en brits, helt naken. Sedan så stack bödeln henne med en syl. Märket saknade känsel, så om stickandet slutade göra ont hade han hittat det.

Ett av de mest kända testen som många har hört talas om är vattenprovet. Om kvinnan flöt så var hon skyldig. Det eftersom att det sades att häxor inte kunde sjunka.  En anklagad kvinna skulle därför bin­das och kastas i vattnet. Flöt hon på ytan var hon en häxa, men om hon sjönk bevisade det hennes oskuld. ­

Andra säkra tecken

Säkra kännetecken som sägs göra att en kvinna var häxa:

  • Skrynklig som ett russin

En häxa är för det mesta gammal med rynkig hud och krum rygg.

  • Skäggväxt som en ma

Häxor har tjocka, buskiga ögonbryn, och en markant hårig överläpp.

  • Sneda tänder

Tänderna i munnen sitter snett, och en av dem sticker alltid fram.

  • Dålig syn

Häxor har mjölkvita, blinda ögon eller ett ondskefullt, skelande öga.

  • En hemsk röst

En häxas röst är antingen mörk och hes eller gäll och pipig.

  • Har en djävulsk medhjälpare

Häxor har en hund eller en katt, som hjälper till med svartkonsterna.

 

Medeltidsveckan Gotland

14 Aug 2019

Ett event jag gärna försöker åka på är då det är Medeltidsveckan på Gotland. Den veckan sker alltid vecka 32 varje år. Det innebär att den var nyss, men tyvärr kunde jag inte vara med detta året. Jag hade inte ledigt nämligen. Men jag planerar att kunna åka igen nästa år. Denna vecka är fylld med härliga aktiviteter som alla har med medeltiden att göra. Det börjar alltid söndagen innan vecka 32. Då med Valdemar Atterdags intåg och brandskattning av Visby. Det är en perfekt tillställning för den som liksom mig är intresserad av denna tiden. Jag har förresten redan kunnat lägga undan en slant. Vann en liten summa pengar när jag spelade på ett casino utan konto på nätet nämligen. Om du är intresserad av att testa ett casino så finns det flera att välja på hos Casinovinnaren

Vad händer på Medeltidsveckan?

Det kommer alltid upp olika programpunkter under denna veckan. Men det finns en hel del saker som alltid återkommer. Det är bland annat den medeltida marknaden samt tornerspel som ett exempel. Ett hett tips för dig som vill åka på detta är att boka boende och sånt i god tid. Det eftersom att det är en mycket populär vecka och många bokar upp redan ett år i förväg. Jag brukar bo på samma ställe de gånger jag åker dit. Men jag känner dem som har det, så det underlättar ju det en hel del, helt klart. 

Sy egna medeltidskläder

22 Apr 2019

Något jag själv har funderat på att börja göra detta året, det är att sy egna medeltidskläder. Jag åker ju gärna på medeltidsveckan Gotland, samt andra sådana events. Då är det inte fel att satsa på att göra sina egna kläder. Man kan ju även köpa så sett, men det kostar oftast rätt så mycket. Jag tänker att detta året kan vara det år jag kan lära mig sy lite bättre helt enkelt.