Kungar och drottningar i Sverige

I Sverige har vi en kung och en drottning. Dagens kung har dock inte alls den makt som kungarna och drottningarna hade förr. Sveriges första kung, vem vad då det? Den frågan är svår att svara på, eftersom det beror på. Den förste som det finns historiska belägg för att ha varit kung över ett någorlunda sammanhållet rike är Erik Segersäll som var kung cirka 970–995, men oftast är det hans son, Olof Skötkonung, som räknas som den förste kungen över Sverige.

Samma sak att svara på hur många kungar som det har funnits i Sverige, eftersom att det beror lite på hur man räknar. Om man ser Olof Skötkonung som den förste svenske kungen och inte inkluderar riksföreståndare och andra som aldrig fick titeln kung blir siffran 59. I den siffran ingår även de regerande drottningarna.

Hur många drottningar har regerat i Sverige?

I Sverige har vi haft tre drottningar som regerat. Det var Margareta, Kristina och Ulrika Eleonora. Margareta tog över den svenska tronen när hon genomdrev Kalmarunionen 1389. Drottning Kristina fick ämbetet som femåring när Gustav II Adolf stupade vid Lützen, eftersom hon var hans enda överlevande barn. Ulrika Eleonora blev som syster till den barnlöse Karl XII vald till regent efter att denne stupat i Norge 1718. 

Dock var det som så att både Kristina och Ulrika Eleonora abdikerade; Kristina valde katolicismen efter 22 år på tronen (de första tolv under förmyndare) medan Ulrika Eleonora avgick till förmån för sin man, Fredrik I, efter bara ett år.

 

3 Mar 2020