Bli arkeolog

För dig som är intresserad av medeltiden, eller människans historia överlag, så är arkeologi grejen! Du kan studera till att bli arkeolog och vara med och gräva ut en massa olika saker. EDn utbildning inom arkeologi ger många möjligheter till olika sorters jobb. Det inom kulturmiljösektorn, med fältarbete, handläggning, utställningar och pedagogiskt arbete. 

Jobbar man som en fältarkeolog, så är man ute på fältet och planerar, leder och genomför arkeologiska undersökningar. Dessutom gör man inventeringar och karläggningar som ska föras in  i fornlämningsregistret. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. Analyser av fynden kan bland annat berätta hur gamla de är, hur de använts och så vidare. 

Utbildning

För att bli arkeolog så krävs studier på högskola eller universitet. Man bör sikta på en kandidatexamen som minst. Då ska man läsa i tre år och minst hälften ska bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen. 

Det går även att fortsätta med vissa inriktningar inom ämnet eller utöka genom att läsa antropologi, osteologi, paleontologi och så vidare. 

Jobb

Många arkeologer är anställda vid museer men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser, riksantikvarieämbetet eller privata företag. De som i huvudsak är anställda för att gräva anställs oftast säsongsvis eller under kortare perioder. För att bli grävledare på större utgrävningar krävs numera ofta att man är disputerad, dvs innehar en doktorsexamen.

14 Sep 2020